To dobra wiadomość dla mieszkańców Nowej Huty KONIEC STREFY
Dodane przez Administrator dnia 29/10/2005 13:49:27
O strefie ochronnej wokół nowohuckiego kombinatu na naszych łamach pisaliśmy wielokrotnie. Wprowadzona 25 lat temu decyzją naczelnika dzielnicy Kraków-Nowa Huta z 14 lipca 1980 roku wyłączała z użytkowania prawie 10 tys. działek o łącznej powierzchni ponad 3,13 tys. ha. Na jej terenie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, upraw rolniczych, zakazano nie tylko budowy, ale także remontów mieszkań i budynków gospodarczych. W latach istnienia strefy od właścicieli gruntów położonych na jej terenie wykupiono zaledwie 360 hektarów ziemi i kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dla większości mieszkańców Pleszowa, Branic i innych miejscowości, którzy zdecydowali się zachować swoje odziedziczone po przodkach gospodarstwa strefa stała się przekleństwem. W ubiegły piątek, 21 października br. strefa ochronna przeszła do historii.
Rozszerzona zawartość newsa
Strefa była likwidowana stopniowo. Po raz pierwszy jej powierzchnię zmniejszono w sierpniu 1996 roku. Wówczas strefę ochronną ograniczono do powierzchni ok. 2,5 tys. ha. Kolejne ograniczenie strefy nastąpiło w kwietniu 2002 roku – strefa uległa zmniejszeniu do powierzchni 1, 28 tys. ha. Po raz kolejny strefę zmniejszono w grudniu 2003 roku – jej powierzchnia uległa dalszemu skurczeniu do obszaru 883,5 ha. Ostatecznie strefa ochronna została zlikwidowana całkowicie w ubiegły piątek, 21 października br. Decyzję o likwidacji strefy podjął wojewoda małopolski Jerzy Adamik.
Huta przestała truć
Decyzję o likwidacji strefy poprzedziły badania oddziaływania na środowisko krakowskiej huty. Specjalny raport w tej sprawie opracowali specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoją opinię wydał też wojewódzki inspektor ochrony środowiska Jerzy Hertz. Postawą decyzji o likwidacji strefy były dane dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z kombinatu. Pracownicy Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH analizowali występowanie 25 szkodliwych substancji powstających w wyniku produkcji huty. Okazało się, że poza terenem kombinatu żadne normy nie zostały przekroczone, a w porównaniu z rokiem 1980, gdy wprowadzano strefę ochronną, emisja pyłów zmalała aż o 96 proc. Radykalnie zmalała także emisja dwutlenku siarki – o 93 proc.
Szansa dla Nowej Huty
Likwidacja strefy oznacza kolejną szansę dla Nowej Huty. Według pracowników wydziału strategii w krakowskim Urzędzie Miasta przybędzie prawie 900 ha gruntów, które będą mogły być wykorzystane pod nowe inwestycje. Po latach zastoju możliwa będzie także budowa nowych i remontowanie starych domów położonych na terenie byłej strefy. Zmiany będą dotyczyć nie tylko strefy. Nowe inwestycje – wewnątrz kombinatu - zapowiada Mittal Steel Poland. O najważniejszej decyzji hinduskiego właściciela, dotyczącej budowy nowej walcowni gorącej blach, już pisaliśmy. Być może nabiorą wreszcie tempa prace przy Parku Technologicznym usytuowanym na terenie Branic. Ale cały tzw. obszar gospodarczy Kraków-Wschód ożywi się naprawdę, gdy zrealizowane zostaną zapowiadane inwestycje komunikacyjne – trasa szybkiego ruchu łącząca węzeł autostradowy w Bieżanowie z północnymi granicami miasta, czyli tzw. trasa S-7 przebiegająca obok kombinatu oraz gdy zostanie przebudowana ul. Igołomska, dziś w tragicznym stanie technicznym i najczęściej zakorkowana.
(f)