Kapliczka do rejestru zabytków
Dodane przez Administrator dnia 13/10/2005 21:45:45
Prezydent Jacek Majchrowski wystąpił z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wpis do rejestru zabytków kapliczki z figurą Chrystusa Zbawiciela Świata położonej przy zbiegu ulicy Rzepakowej oraz drogi do Branic.
Kapliczka ta należy do najcenniejszych tego typu zabytków na obszarze Krakowa. Ufundowana została w roku 1781, z okazji rozgraniczenia dóbr nabytych przez braci Badenich od Augusty Poniatowskiej, siostry króla Stanisława Augusta. Kapliczka wykonana z piaskowca i wapienia składa się z postumentu i figury Chrystusa Salwatora, ukazanego w typie ikonograficznym tzw. „Salwatora Mundi”, czyli Zbawiciela Świata (w ręce trzyma kulę ziemską z umieszczonym na niej krzyżem, znakiem zbawienia). Ten typ przedstawienia stosowany był w sztuce sakralnej od średniowiecza do czasów nowożytnych. Późnobarokowa rzeźba odznacza się wysokimi walorami artystycznymi i jest jednym z nielicznych tej klasy przykładów rzeźby kamiennej z końca XVIII stulecia. Obecnie kapliczka wymaga konserwacji oraz zapewnienia odpowiedniego nadzoru merytorycznego nad przebiegiem prac konserwatorskich. Konserwacja planowa jest jeszcze w tym roku.
Nie bardzo wiadomo, dlaczego wielu mieszkańców Branic i okolicznych osiedli nazywa tę kapliczkę kapliczką Boga Ojca. Nawet znajdujące się tam pola nazywane bywają polami „za Bogiem Ojcem”. Wśród niektórych mieszkańców panuje też przekonanie, że właśnie w miejscu, gdzie stoi kapliczka znajduje się dokładnie środek Europy.
(f)
Podpis pod foto: Kapliczka Chrystusa Zbawiciela Świata przy ul. Rzepakowej.
Foto: Wojciech Ruśniak