8 października br., po raz jedenasty BIEG MEMORIAŁOWY IM. BOGDANA WŁOSIKA
Dodane przez Administrator dnia 30/09/2005 21:42:42
W przyszłą sobotę, 8 października o godz. 12.15, spod budynku administracyjnego „Z” Mittal Steel Poland S.A. – Kraków po raz jedenasty wystartują uczestnicy Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika. Bieg organizuje Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Mittal Steel Poland O/Kraków. Celem biegu, który od lat gromadzi setki uczestników jest uczczenie pamięci zastrzelonego przez oficera SB młodego Bogdana Włosika oraz popularyzacja ulicznych biegów rekreacyjno-sportowych. Patronat nad biegiem objęli rodzice Bogdana – państwo Irena i Julian Włosikowie oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Paweł Pytko i marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł.
Rozszerzona zawartość newsa
Uczestnicy biegu pobiegną trasą liczącą ok. 4,2 km: spod bramy głównej kombinatu, aleją Solidarności do placu Centralnego, al. gen. Andersa, ul. Ludźmierską, ul. Obrońców Krzyża na plac Bogdana Włosika przy Arce Pana, gdzie będzie meta. Po zakończeniu biegu pod pomnikiem B. Włosika zostaną złożone kwiaty. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi ok. 45 minut po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika.
W biegu mogą uczestniczyć wszystkie osoby od lat 12-tu (rocznik 1993), które dokonają zgłoszenia osobiście lub telefonicznie w biurze zawodów. Siedziba biura mieści się w lokalu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, budynek „S”, klatka „A”, pok. 103, ul. Ujastek 1. Tel. 643-27-77 lub przez centralę huty: 644-46-66 wewn. 44-53, fax: 644-45-46 lub 644-67-13. Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub telefonicznie w godz. 10.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) do 5 października br. do godz. 15.00. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest otrzymanie numeru i żetonu startowego oraz posiadanie dokumentu tożsamości, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w biegu, dla osób niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców, a dla uczestników startujących w kategorii członków NSZZ „Solidarność” – posiadanie aktualnej legitymacji związkowej. Szczegółowe informacje na temat regulaminu biegu można uzyskać w biurze zawodów.
Patronat medialny nad biegiem sprawują: Radio Plus, Dziennik Polski i Głos-Tygodnik Nowohucki.
(f)