KOŚCIÓŁ W KOŚCIELNIKACH KONSEKROWANY
Dodane przez Administrator dnia 20/12/2008 15:17:14
Uroczystość konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa i św. Brata Alberta w Kościelnikach była wielkim wydarzeniem dla całej tamtejszej wspólnoty parafialnej. Dzień 8 grudnia 2008 r. zgromadził liczne grono duchowieństwa, przedstawicieli władz, zaproszonych gości i rzesze wiernych. Był bowiem uwieńczeniem długich lat pracy, trudów i zmagań przybyłego tu w 1980 roku nowego proboszcza, księdza kanonika Józefa HOJNOWSKIEGO, a także pracy parafian, które doprowadziły do konsekracji świątyni.
Treść rozszerzona
KOŚCIÓŁ W KOŚCIELNIKACH KONSEKROWANY

Historia kościelnickiej świątyni sięga roku 1983, w którym rozpoczęto starania o pozwolenie na jej budowę. 22 czerwca 1983 r., podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach, Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. We wrześniu 1983 roku uzyskano pozwolenie na budowę, a w październiku tego samego roku rozpoczęto wznoszenie kościoła. 10 sierpnia 1987 roku Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej plebani i rozpoczęła się jej budowa. 15 maja 1988 roku ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił nowo wybudowany kościół, a w listopadzie 2007 roku rozpoczęły się prace przy budowie nowych organów. Jak podkreśla ksiądz proboszcz Hojnowski, nie dokonano by tego bez przychylności ówczesnych władz Nowej Huty. Podkreślić też należy, że w parafii znajdują się jeszcze dwie inne świątynie: drewniany kościółek parafialny z 1646 r. p.w. Wszystkich Świętych i Matki Bożej Anielskiej w Górce Kościelnickiej oraz wybudowany w 1981 roku staraniem ks. proboszcza Hojnowskiego kościółek p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Maksymiliana Kolbego w Wolicy.
Uroczystość konsekracji kościoła w Kościelniakach poprzedziły głoszone przez księży Sercanów ośmiodniowe kanoniczne misje święte. Zgodnie ze starym zwyczajem, uroczystość rozpoczęła się przed frontonem kościoła. Wierni i poczty sztandarowe na długo przed godz. 17.00 gromadzili się na placu kościelnym. Przedstawiciele wspólnoty parafialnej ciepło i serdecznie powitali przybyłego na Mszę św. konsekracyjną krakowskiego metropolitę ks. kard. Stanisława Dziwisza. Po wejściu do wnętrza wszystkim ukazał się widok świątyni z nowo sprawionymi organami, polichromiami oraz ufundowanymi przez wspólnoty parafialne na tą uroczystość darami. Ksiądz Kardynał dokonał poświęcenia nowych organów, murów kościoła i wiernych tworzących żywy Kościół. Podnosząc Biblię, wskazał, iż w tej świątyni mówi do nas Bóg. Uczestnicy uroczystości byli świadkami ważnych znaków liturgicznych: namaszczenia ołtarza i ścian olejem krzyżma świętego. Na filarach ołtarza pojawiły się kadzielnice, z których unosił się dym i woń palonego kadzidła – symbolu modlitwy. Zapalone światła „zacheuszków” w kościele to symboliczny znak dla parafian, że odtąd i oni mają być światłem tego świata, mają być zawsze wierni Bogu i Kościołowi. Do głównego ołtarza zbliżały się kolejne delegacje, kobiety nakryły ołtarz obrusem, ozdobiły kwiatami i pojawiły się kielichy mszalne. W kazaniu ksiądz kardynał podziękował całej wspólnocie parafialnej za wieloletni trud wznoszenia kościoła, nie tylko materialnego, którego piękno możemy dzisiaj podziwiać, ale i duchowego. „Dzień konsekracji świątyni jest dniem łaski i błogosławieństwa Bożego. Bogu na chwałę , a ludziom na zbawienie” – podkreślał kardynał.
Zawsze ważnym i podniosłym uroczystościom towarzyszą podziękowania, życzenia, kwiaty, gratulacje, łzy radości i wzruszenia. Tak było i tutaj, słowa wdzięczności za ten wielki dar kościoła wyrazili przedstawiciele parafian, młodzież i dzieci szczególnie księdzu Kardynałowi i księdzu Proboszczowi. Mimo że uroczystość konsekracyjna dobiegła końca, na zawsze pozostanie w sercach jej uczestników. Wierni okazali to symbolicznym ucałowaniem ołtarza.
Tekst i foto: Wojciech Ruśniak

Kościół p.w. św. Józefa i św. Brata Alberta w Kościelniakach.W trakcie konsekracji kościoła poświęcone zostały również nowe, 19-głosowe organy budowane od 23 listopada 2007 r. do 15 października 2008 r.