NOWOHUCKI „GASTRONOMIK” W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ
Dodane przez Administrator dnia 27/11/2008 14:02:46
7 listopada br. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie dołączył do Klubu Przodujących Szkół. Na uroczystość przyjechali liczni zaproszeni goście. Obecni byli m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Szkole z Częstochowy, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Kielc oraz Buska-Zdroju. Byli też goście z Warszawy, a wśród nich przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole –Zofia Grzebisz–Nowicka, która uroczyście powitała nowohucką placówkę w Klubie Przodujących Szkół. Obecni byli również goście z Krakowa: wiceprezydent Elżbieta Lęcznarowicz, dyrektor Wydziału Kadr i Strategii Edukacyjnej – Paweł Mucha, który reprezentował Małopolskiego Kuratora Oświaty, a także przewodniczący Małopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Bohdan Piotrowicz oraz przewodniczący
Rady Dzielnicy XVI – Sławomir Góra. Po oficjalnych przemówieniach przedstawicieli
Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 otrzymał prezenty w postaci książek.
- To dla nas wielki zaszczyt, ponieważ każdy kolejny krok i postęp naszej szkoły jest równocześnie potwierdzeniem tego, że jako placówka funkcjonujemy dobrze – powiedziała dyrektor ZSG nr 1 mgr Barbara Brewczyńska, witając uroczyście przybyłych gości, całe Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców oraz pracowników szkoły. Po uroczystym rozpoczęciu wszyscy zgromadzeni obejrzeli krótkie przedstawienie przygotowane przez klasy III c, IV i oraz IV b wraz z opiekunami: mgr J. Pstruś oraz mgr K. Wiech – Puk. Następnie wszyscy udali się na wystawny bankiet.
Uroczystość zakończyła się wystąpieniem dyrektor ZSG nr 1, które równocześnie było też zobowiązaniem: - To dla nas ważny dzień. Jako szkoła osiągnęliśmy wiele sukcesów i to jest naszą chlubą. Świadomość tego, że od dziś należymy do Klubu Przodujących Szkół jest dla nas nie tylko radością i dumą, ale i motywacją oraz zobowiązaniem do dalszej, równie aktywnej pracy – powiedziała dyrektor placówki.
(f)Dyrektor Barbara Brewczyńska dziękując za przyjęcie placówki do Klubu Przodujących Szkół wyraziła przekonanie, iż fakt ten stanie się impulsem do dalszej aktywnej pracy.Na gości czekał bankiet przygotowany przez uczniów szkoły.