Projekt działań dla zieleni Krakowa realizowany od 1995 MIASTO – OGRÓD 2008
Dodane przez Administrator dnia 16/05/2008 13:40:13
Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska pragną po raz trzynasty zaprosić mieszkańców Krakowa do udziału w konkursach: OGRODY SĄSIEDZKIE
i PNĄCZA DLA KRAKOWA. Honorowy patronat nad konkursami przyjęła Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Pani Małgorzata Radwan – Ballada.

- Jesteśmy pewni, że poprawa stanu zieleni naszych osiedli jest możliwa . Coraz częściej ziemia „niczyja” znajduje ofiarnych gospodarzy, gotowych poświęcić jej swoją pracę, pomysłowość i zaangażowanie. Zwiększająca się liczba zakładanych i starannie pielęgnowanych ogrodów potwierdza ogromną potrzebę kształtowania otoczenia swoich domów, chęci mieszkania w ciekawych, zadbanych przestrzeniach naszego miasta – mówią organizatorzy i zapraszają do udziału w konkursie mieszkańców Krakowa, członków spółdzielni mieszkaniowych, administratorów prywatnych i komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz właścicieli wielorodzinnych kamienic.
- Pragniemy wyszukać i nagrodzić najpiękniej zagospodarowane tereny zielone, które stanowią wzorzec do naśladowania dla mieszkańców Krakowa. Chcemy wyróżnić Państwa inwencje, poświęcony czas i zaangażowanie w upiększanie otoczenia, które podziwiać możemy wszyscy. Szczególnie serdecznie zapraszamy tych, którzy pielęgnują zieleń i ogrody, a do tej pory nie mieli okazji ich zaprezentować. Jak co roku będziemy z przyjemnością odwiedzać i podziwiać Państwa ogrody, ogródki, stanowiska pnączy.. Jak co roku wybierzemy i nagrodzimy te najpiękniejsze, które utrwalimy na fotografiach i zaprezentujemy na wystawach – dodają organizatorzy.
W roku 2008 proponowany jest następujący harmonogram działań: do 6 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia, w dniach od 9 do 12 czerwca dokonane zostaną komisyjne przeglądy z oceną zgłoszonych ogródków i stanowisk pnączy oraz realizacja dokumentacji fotograficznej. Jak zwykle spotkania z komisją oceniającą, złożoną ze specjalistów, będą okazją do merytorycznych konsultacji i udzielania porad, wymiany uwag i doświadczeń. Najpiękniejsze, oryginalne ogrody oraz ciekawe rozwiązania zazieleniania pnączami, zostaną nagrodzone w trzech kategoriach: pnącza, ogrody przy blokach, ogrody przy kamienicach.
Odwiedzane ogródki będą oceniane według następujących kryteriów:
dla ogrodów: sąsiedzki charakter powstania i użytkowania terenu zielonego, stopień uspołecznienia w dostępności i pielęgnacji, funkcjonalność i dostosowanie do najbliższego otoczenia, pomysłowość, układ kompozycyjny, właściwy dobór roślin i ich kolorystyka, ogólne wrażenie estetyczne, innowacyjność, stopień pielęgnacji;
dla pnączy: funkcja pnączy w kontekście otoczenia czyli zintegrowanie z koncepcją urbanistyczną, właściwy dobór roślin dla stanowiska, wizja twórcza autorów, oryginalne i funkcjonalne rozwiązania techniczne związane z podporami, staranne prowadzenie i pielęgnacja roślin i ogólny wyraz estetyczny.
Uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie wizyty komisji. Najciekawsze rozwiązania, po dostarczeniu planu sytuacyjnego, dokumentacji oraz zdjęć mogą być popularyzowane w prasie, czasopismach specjalistycznych oraz w Internecie. Z laureatami planowane są wywiady dla prasy, radia i telewizji. - W lipcu 2008 r. planujemy otwarcie wystawy fotograficznej i początek kampanii promującej najciekawsze ogrody sąsiedzkie i stanowiska pnączy w Krakowie. Wystawa po ekspozycji w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida będzie prezentowana także w hollu Urzędu Miasta Krakowa i wypożyczana zainteresowanym instytucjom i organizacjom.
Tegoroczną edycję konkursów projektu „ Miasto – Ogród” zakończymy XIII Spotkaniem Miłośników Ogrodów, które planujemy zorganizować w lipcu br.
w najciekawszym ogrodzie. Podczas spotkania nastąpi ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych realizacji oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom – powiedziała nam Elżbieta Urbańska-Kłapa, koordynator projektu..

+ + +
Koordynator projektu „ MIASTO OGRÓD” Elżbieta Urbańska – Kłapa przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji pod tel. 644 27 65 w. 17, e- mail: animacja@okn.edu.pl
Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida , os. Górali 5, 31 – 959 Kraków.
(f)KRAKÓW, 6 maja 2008 R