W nowej remizie
Dodane przez Administrator dnia 07/03/2008 16:46:07
16 lutego b.r. druhowie z OSP w Przylasku Rusieckim po raz pierwszy swoje Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyli w nowo wybudowanej remizie. - Dzięki Urzędowi Miasta Krakowa – Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego mamy godne warunki do pełnienia swojej służby i odbywania takich spotkań jak chociażby to - powiedział na jego rozpoczęcie prezes Mirosław Sikora. Następnie przywitał druhów i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie Mieczysław Linca, skarbnik Józef Szmidt , przewodniczący powiatowej Komisji Rewizyjnej Leszek Kowalczyk, z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 PSP w Krakowie Wiesław Nosek, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Edward Porębski, członek Zarządu Dz. XVIII Małgorzata Szajewska, radna Wiesława Zborach oraz Artur Gawroński i Katarzyna Szczypczyk z Urzędu Miasta Krakowa.. W pachnących jeszcze farbą pomieszczeniach miło było się spotkać i podsumować ubiegły rok. Środki na projekt i doprowadzenie wodociągu dała Rada Dzielnicy XVIII a na dalszą budowę Urząd Miasta Krakowa - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego który również doposaża jednostkę w potrzebny sprzęt i umundurowanie przeciwpożarowe. Pomógł również Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Krakowie finansując zamontowanie i zakup bramy garażowej. Strażacy własnym sumptem wykonali odwodnienie terenu, wspólnie z KZK wycinki zagrażających remizie drzew, budowa szamba na które składali się po 50 złotych pozostałą kwotę sfinansowała firma „Standard” pana Sławomira Noska. Potrzeba jeszcze dużo pracy szczególnie na zewnątrz. strażacy zwrócili się do radnych o pomoc finansową na utwardzenie placu przed garażami. Wspomnieć też należy, że jednostka z roku na rok powiększ a swój stan osobowy, przez co staje się bardziej mobilna. Ale to chyba zasługa nowej remizy która swym urokiem przyciąga nowych członków. W minionym roku poza akcjami na ratunek strażacy brali udział przy zabezpieczaniu Cracovia Maraton oraz w uroczystościach kościelnych. Pracowity to był jak widać rok dla druhów z Przylasku Rusieckiego. A i ten zapowiada się podobnie.

Tekst i foto: Wojciech RuśniakNowa remiza OSP w Przylasku Rusieckim