NOWOHUCIANIN ROKU
Dodane przez Administrator dnia 31/01/2008 16:29:52
W sobotę 26 stycznia br. w parafialnej auli przy kościele św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303 odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Nowohucianina Roku za rok 2007 ks. prałatowi Janowi BIELAŃSKIEMU.
Uroczystość poprzedziła koncelebrowana Msza św., sprawowana przez Jubilata oraz przez proboszcza parafii ks. kanonika Wiesława Macudę i pracujących w niej wikariuszy. W trakcie nabożeństwa, które zgromadziło pełny kościół przyjaciół ks. Bielańskiego, wystąpił parafialny chór „Albertinum”.
Po Mszy św. w parafialnej auli odbył się wieczór poetycko-muzyczny przygotowany przez członków Nowohuckiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich im. św. Brata Alberta. Rozpoczęło go wręczenie tytułu Nowohucianina Roku oraz specjalnego medalu. W imieniu Kapituły Tytułu, wyróżnienie ks. prałatowi Janowi Bielańskiemu wręczył redaktor naczelny „Głosu-Tygodnika Nowohuckiego” Jan L. Franczyk. W specjalnym adresie znalazł się zapis: „Tytuł ten został nadany w uznaniu dla dotychczasowej działalności Księdza Prałata na rzecz społeczności Nowej Huty, na którą złożyły się m. in.: kapłańska i patriotyczna postawa Księdza w pierwszych dniach stanu wojennego, troska o budowę nowej wspólnoty parafialnej i nowej świątyni dla tej wspólnoty, wieloletnia działalność charytatywna Księdza na rzecz ubogich i słabych oraz wieloletnia opieka nad środowiskiem nowohuckich twórców”.
Do wypełnionej po brzegi auli przybyli przedstawiciele licznych wspólnot parafialnych oraz wielu zwykłych parafian, dla których ks. Jan Bielański był i pozostał osobą szczególną. Artyści z Nowohuckiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich przygotowali swojemu opiekunowi koncert, na który złożyły się pisane przez nich utwory poetyckie i pieśni. Wystąpili m. in. Barbara Urbańska, Barbara Brzezińska i aktor Teatru Ludowego Piotr Piecha. Koncert prowadził Stanisław Wójcik.
(j)


Fot. Grzegorz Ziemiański