KS. PRAŁAT JAN BIELAŃSKI NOWOHUCIANINEM ROKU
Dodane przez Administrator dnia 26/01/2008 14:57:53
Decyzją kapituły „Głosu-Tygodnika Nowohuckiego” tytuł Nowohucianina Roku za rok 2007 otrzymał budowniczy kościoła na os. Dywizjonu 303 p.w. św. Brata Alberta i wieloletni proboszcz tej parafii ks. prałat Jan Bielański.
Przyznając ten tytuł ks. Bielańskiemu kapituła kierowała się kilkoma przesłankami. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jan Bielański, jako jeden z nielicznych nowohuckich duchownych udał się do strajkujących hutników, by nieść im wsparcie i posługę duchową w tych trudnych dla większości Polaków dniach – spowiadał strajkujących, udzielał im Komunii Świętej… W kwietniu 1982 roku rozpoczął budowę budynku gospodarczego na terenie, na który miał w przyszłości stanąć parafialny kościół (między osiedlami Dywizjonu 303 i 2. Pułku Lotniczego). Później rozpoczął budowę kościoła. Pomimo nacisków ze strony Służby Bezpieczeństwa nigdy nie zgodził się zostać donosicielem. Stał się za to przykładem duszpasterza otwartego na ludzi i ich wielorakie potrzeby. Znana jest jego wieloletnia działalność charytatywna służąca wspieraniu najuboższych. Po wybudowaniu kościoła przekazał dawną, tymczasową kaplicę na rzecz Fundacji św. Brata Alberta. Od 2001 roku w działają w niej Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ks. Jan Bielański stał się także opiekunem nowohuckich twórców, zrzeszonych w Nowohuckim Kole Przyjaciół Sztuk Wszelkich. Z jego wsparciem i aprobatą w parafialnej auli odbyło kilkadziesiąt wernisaży malarstwa, rzeźby i fotografii, wiele spotkań poetyckich, koncertów oraz konferencji. Do dzisiaj sukcesy odnosi parafialny chór „Albertinum”. Zbudował parafię, w której tętni życie - zarówno duchowe jak i… sportowe, o czym świadczą dokonania Parafialnego Klubu Sportowego „Albertus”. Ks. prałat Jan Bielański w roku 2005 przeszedł na emeryturę. Nadal jednak mieszka na terenie parafii w charakterze rezydenta, służąc pomocą w pracy duszpasterskiej nowemu proboszczowi, ks. Wiesławowi Macudzie. Szerzej sylwetkę ks. Bielańskiego przybliżymy czytelnikom „Głosu” na początku lutego.
Uroczystość nadania tytułu Nowohucianina Roku odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 stycznia o godz. 19.00 w parafialnej auli przy kościele św. Brata Alberta. Uroczystość poprzedzi koncelebrowana Msza św. z udziałem chóru „Albertinum” i wspólnot parafialnych, która odprawiona zostanie o godz. 18.00.
(f)