70 tys. drzew na 70-lecie od ArcelorMittal Poland – ZIELONA NOWA HUTA
Dodane przez Administrator dnia 05/07/2019 20:20:54
Czy powstałoby nowe miasto, gdyby na płaskowyżu położonym na południowy wschód od Krakowa nie wybudowano wielkiej huty? Być może powstałaby kolejna dzielnica, ale na pewno nie nazywałaby się Nową Hutą. Początkowa tę nazwę kojarzono tylko z zakładem przemysłowym, ale odkąd w roku 1954 nazwę huty zmieniono na Huta im. Lenina, Nowa Huta pozostała już tylko nazwą nowej dzielnicy Krakowa. Dziś krakowska huta ArcelorMittal Poland także stara się, by dzielnica, która od zawsze uchodzi za oazę zieleni, nadal zasługiwała na to miano.


MIASTO DLA STU TYSIĘCY
Tak dużej inwestycji nie było w Krakowie od czasów, gdy pod koniec XIX wieku Austriacy wybudowali wokół miasta pierścień forteczny. 23 czerwca 1949 roku, niedaleko klasztoru w Mogile przystąpiono do wznoszenia pierwszego bloku mieszkalnego nowego miasta dla budowniczych, a potem pracowników powstającego pod Krakowem kombinatu metalurgicznego. A 65 lat temu, 21 lipca 1954 roku z wielkiego pieca nr 1 popłynęła pierwsza surówka w Nowej Hucie. Odtąd losy wielu budowniczych i pracowników zostały związane z dzielnicą – dla wielu – na całe życie.
MIASTO OGRODÓW
Nowa Huta została zaprojektowana z rozmachem, ale przede wszystkim z myślą o jego mieszkańcach. Mimo sąsiedztwa wielkiego zakładu przemysłowego (droga z Placu Centralnego do bramy krakowskiej huty liczy 2 kilometry), powoli stawało się miastem ogrodów. Zawdzięczamy to jego projektantom, którzy projektując nowe osiedla mieszkaniowe nie zapominali o terenach zielonych.
A krakowska huta zawsze uczestniczyła w życiu dzielnicy: wpierając działalność jego instytucji kulturalnych, pomagając w remontach przedszkoli i szkół i wyposażając przedszkolne ogródki zabaw i osiedlowe ogrody. Mimo zmian politycznych tradycja zobowiązuje, a huta ArcelorMittal Poland nadal wspiera inicjatywy, które pozwalają tworzyć zielone ogrody i skwery dla mieszkańców Nowej Huty. W ramach projektu „Ogrody Nowej Huty” wspólnie z Ośrodkiem Kultury im. Norwida (dawnym Domem Kultury Kombinatu) stworzyła już 14 społecznych ogrodów osiedlowych, zazieleniła otoczenie kopca Wandy i wsparła sadzenie nowych drzew oraz krzewów na Plantach Bieńczyckich.
MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ
70. rocznica powstania kombinatu i Nowej Huty to ważny jubileusz, także dla huty ArcelorMittal Poland w Krakowie. Jubileusz jest okazją do kontynuacji „zielonego” programu krakowskiej huty. Na 12 hektarach terenu w Nowej Hucie powstaje nowy las dla mieszkańców Krakowa.
Las pomiędzy Chałupkami a Branicami już rośnie. Akcję „70 000 drzew na 70 lat Nowej Huty” krakowska huta rozpoczęła pod koniec marca od nasadzenia 70 dorodnych dębów. Drzewa sadzili przedstawiciele zarządu oraz dyrektorzy i pracownicy krakowskich zakładów.
Kolejne 20 tys. mniejszych drzewek zostało zasadzonych wczesną wiosną, w okresie sprzyjającym takim pracom. Gatunki zostały dobrane do istniejącego ekosystemu, zgodnie z założeniami planów urządzenia lasu w Krakowie. Są to lipy drobnolistne, graby, wiązy, dęby i jawory. Las przy ul. Branickiej będzie się powiększał. Kolejne nasadzenia krakowska huta zaplanowała jesienią tego i wiosną przyszłego roku.
Obecnie tereny zalesione stanowią zaledwie 4,3 proc. powierzchni Krakowa. Zgodnie z planem do 2040 roku lasy mają pokrywać 8 procent powierzchni miasta. ArcelorMittal Poland udostępnia swoje tereny pod nasadzenia, gdyż brakuje już miejskich działek do takiego zagospodarowania. – To sposób, aby powstało coś trwałego i pożytecznego dla naszych sąsiadów – mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. Drzewa są jednym z najcenniejszych elementów miejskiej przestrzeni i bez wątpienia najbardziej wartościowym elementem środowiska, dlatego cieszę się, że mogliśmy udostępnić nasz teren na nasadzenia. Dzięki temu w Nowej Hucie powstanie piękny las. Warto przypomnieć, że w ciągu tych 70 lat nasza krakowska huta bardzo się zmieniła, zmniejszając swój wpływ na środowisko. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie dajemy także dodatkowy impuls do kolejnych „zielonych” zmian w Krakowie – mówi Geert Verbeeck, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.
Szacuje się, że 100 dorosłych drzew zatrzymuje rocznie ok. 450 tys. litrów wody opadowej. Ponadto drzewa produkują tlen (hektar dorosłego lasu w ciągu 24 godzin wytwarza ok. 700 kilogramów tlenu), a także pochłaniają zanieczyszczenia powietrza.