„Żeromski” będzie miał ogrody jak z bajki
Dodane przez Administrator dnia 07/06/2019 21:15:08
Rabaty bylinowo-cebulowe, kwitnące krzewy i ozdobne trawy, łąki kwietne, które naturalnie łączą zieleń przyszpitalną z Łąkami Nowohuckimi. A także specjalna strefa terapii i relaksu z miejscem do zabaw z dziećmi oraz punkt widokowy, z którego można podziwiać znajdujący się w pobliżu krajobraz. „Żeromski” będzie miał ogrody przyszpitalne jak z bajki - dzięki naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego, którzy opracowali koncepcje zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych wokół szpitala. Prace rozpoczną się – w ciągu półtora roku - po zakończeniu kompleksowych remontów oddziałów.
Zieleni tu nie brakuje. Jest jej aż ponad 13 hektarów. Ale jest chaotycznie zasadzona, zaniedbana, niekoniecznie prawidłowo i systematycznie pielęgnowana, brakuje ławeczek, lamp, alejek spacerowych. Zdaniem prof. Piotra Murasa z Katedry Dendrologii i Architektury Obrazu w UR, tereny wokół „Żeromskiego” mają duży potencjał, możliwe będzie stworzenie tu miłego, estetycznego a przede wszystkim funkcjonalnego i reprezentacyjnego miejsca, z którego będą mogli i chcieli korzystać pacjenci.
- Ogród stanie się lekarstwem na wszelkie choroby – przekonuje prof. Muras. Wtóruje mu dr Magdalena Nawrotek, promotor prac dyplomowych. – W naszych koncepcjach staraliśmy się przekazać myśl, jak ważna jest rola zieleni w życiu człowieka, w tym również jej wpływ na ludzi chorych, starszych, a przede wszystkim na osoby przechodzące okres rekonwalescencji – podkreśla dr Nawrotek.
Autorskie koncepcje powstały w oparciu o podpisaną w 2016 roku umowę pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. W Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu pod opieką promotorów dr. hab. inż. Piotra Muras, dr inż. Magdaleny Kulig i dr inż. Magdaleny Nawrotek wykonano inżynierskie i magisterskie prace dyplomowe polegające na szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej i ocenie stanu terenów zieleni. Opracowano także koncepcje zagospodarowania oraz rewitalizacji terenów zieleni wokół obiektów Szpitala, dla zapewnienia pacjentom kontaktu z przyrodą. Warto zaznaczyć, że wykonane prace i koncepcje, nie skutkowały obciążeniem finansowym Szpitala i wykonano je w ramach prac dyplomowych oraz prac naukowo-badawczych promotorów.
- Dla nas to nieoceniona pomoc - mówi dr n. med. Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. – Mamy spójną koncepcję zagospodarowania zieleni, która oddaje walory tego miejsca. Teren ten został w pełni wykorzystany, a istniejące strefy funkcjonalne nabrały nowego znaczenia Oczywiście, wykorzystamy wszystkie pomysły i sądzę, że jeszcze nie jeden raz spotkamy się z autorami, aby omówić szczegóły i nie popełnić błędów przy realizacji ich idei – zauważa.
Aktualnie trwa remont i modernizacja Oddziału Dermatologicznego i Obserwacyjno - Zakaźnego oraz budynku administracyjnego, za kilka miesięcy rozpoczną się prace w kolejnych obiektach szpitalnych.
- Najpierw musimy uporać się z remontami, ale w ciągu roku – półtora, mam nadzieję, że będziemy gotowi do rewitalizacji zieleni, zwłaszcza że mamy zabezpieczone pieniądze na ten cel – zapewnia dyrektor Friediger.
(f)