ArcelorMittal ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 r.
Dodane przez Administrator dnia 18/05/2019 10:47:21
9 maja 2019 r. w Luksemburgu, ArcelorMittal – największy światowy koncern stalowo-wydobywczy – ogłosił wyniki za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2019 r.
+ Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2019 r. spadł do 0,8 mld dolarów w porównaniu do 1,0 mld dolarów w czwartym kwartale 2018 r. i 1,6 mld dolarów w pierwszym kwartale 2018 r.
+ Zysk netto w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 0,4 mld dolarów
+ Wysyłka stali w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 21,8 mln ton, 7,9 proc. więcej w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r. i 2,2 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2018 r.
+ Wysyłka rudy żelaza w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 13,8 mln ton (stabilnie rok do roku), z czego 9,2 mln ton wysłano po cenach rynkowych (+0,4 proc. rok do roku)
+ Zadłużenie brutto wyniosło na dzień 31 marca 2019 r. 13,4 mld dolarów wobec 12,6 mld dolarów w dniu 31 grudnia 2018 r. Zadłużenie netto wzrosło do poziomu 11,2 mld dolarów na dzień 31 marca 2019r. ze względu na wpływ zasad sprawozdawczości finansowej MSSF 16 w zakresie leasingu (1,2 mld dolarów). Nie licząc wpływu MSSF 16, zadłużenie netto wyniosłoby na dzień 31 marca 2019 r 10,0 mld dolarów wobec 10,2 mld dolarów w dniu 31 grudnia 2019r.
+ Finansowym priorytetem Arcelor--Mittal pozostaje utrzymanie oceny wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym oraz zredukowanie zadłużenia netto do poziomu poniżej 7 mld USD (poprzedni cel 6 mld USD został zmieniony, aby odzwierciedlał wpływ MSSF 16).
Niższe ceny stali, globalna nadwyżka mocy produkcyjnych
– Nasze wyniki za pierwszy kwartał odzwierciedlają trudną sytuację, z jaką nasza branża borykała się w ostatnich miesiącach. Na rentowność wpłynęły niższe ceny stali wynikające z mniejszej aktywności gospodarczej, a także utrzymująca się globalna nadwyżka mocy produkcyjnych oraz rosnące koszty surowców, będące pokłosiem wydarzeń po stronie podaży w Brazylii – skomentował wyniki Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.
Wyzwaniem wciąż pozostaje wysoki poziom importu, zwłaszcza w Europie, gdzie środki ochronne wprowadzone przez Komisję Europejską nie są w pełni skuteczne. Mimo że jesteśmy umiarkowanie zadowoleni ze stabilnych cen w Chinach, nie znajdują one odzwierciedlenia w Europie. – Aby dostosować się do obecnych warunków rynkowych ogłosiliśmy ostatnio ograniczenie produkcji o trzy miliony ton w naszych europejskich zakładach w segmencie wyrobów płaskich. Ważne, aby warunki prowadzenia działalności były porównywalne, bo dzięki temu możliwe będzie zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie opłaty wyrównawczej, tak aby import do Europy wiązał się z ponoszeniem takich samych kosztów, jakie ponoszą europejscy producenci stali – powiedział. Lakshmi N. Mittal podkreślił, że priorytetem koncernu jest generowanie wolnych przepływów pieniężnych, postęp w umacnianiu naszego bilansu i poprawa zysków akcjonariuszy
– powiedział Lakshmi N. Mittal.