ArcelorMittal Poland: Działamy lokalnie
Dodane przez Administrator dnia 05/05/2019 09:40:33
ArcelorMittal Poland wraz z Urzędem Miasta Krakowa zapraszają do udziału w programie grantowym „Działamy lokalnie”. Właściciel krakowskiej huty przeznaczył aż 100 000 zł do rozdysponowania na projekty społeczne, które mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne działające na rzecz
mieszkańców Grodu Kraka.

Składane projekty powinny dotyczyć jednego z obszarów: ekologia, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja. Organizacja lub grupa mieszkańców powinna wykorzystać grant na konkretny projekt, poszerzenie swojej społecznej działalności lub nową aktywność dla mieszkańców. Fundusze nie mogą natomiast zostać przeznaczone na pokrycie codziennej działalności organizacji (np. na opłacenie bieżących rachunków).
Na tegoroczną edycję ArcelorMittal Poland przeznaczył 100 000 zł a wysokość grantu może wynieść od 5 do 10 tysięcy złotych.
Termin składania wniosków upływa 31 maja.
Komisja złożona z przedstawicieli ArcelorMittal Poland oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa rozpatrzy wnioski i wybierze do 19 czerwca najlepsze projekty.
Wniosek i regulamin programu do pobrania na stronie: https://poland.arcelormittal.com.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32-776-79-54 lub adresem e-mail: Link.