StaLOVE damy
Dodane przez Administrator dnia 08/03/2019 18:51:27
Huty stali raczej nie kojarzą się z paniami, ale i tutaj pracuje liczna grupa kobiet. Wiele z nich wybrało to miejsce pracy przed laty, ale nowe specjalności przyciągają także ostatnio.
W ArcelorMittal Poland pracują 1143 panie. Najwięcej – 536 z nich – pracuje w centrali i dąbrowskim oddziale. Oddział ArcelorMital w Krakowie zatrudnia 304 panie. 180 kobiet pracuje w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, w oddziale świętochłowickim jest ich 59, w sosnowieckim – 50, a w Chorzowie – 23.
Huty stali są zakładami przemysłu ciężkiego, ale panie znajdują zatrudnienie najczęściej jako specjaliści, liderzy, referenci czy samodzielni pracownicy. Ta grupa stanowisk „umysłowych” liczy 677 pań.
Stanowiska kierownicze w ArcelorMittal Poland zajmuje 96 pań, w tym 6 stanowiska dyrektorskie. Są szefami, liderami i kierownikami.
Najwięcej kobiet zatrudnionych jest w Biurze Jakości i Rozwoju Produktu – 105. W Biurze Transportu i Logistyki jest ich 57.
Na stanowiskach fizycznych pracuje 466 kobiet. W tym gronie najliczniejsza grupę stanowią laborantki (105), kontrolerzy jakości, magazynierzy, ekspedytorzy. 64 kobiety są operatorami suwnic.
Nieliczne panie spotkać można nawet w okolicy wielkiego pieca i stalowni, gdzie są operatorami urządzeń.
Trudno dziwić się temu „męskiemu” nazewnictwu, gdyż huty stali to zakład przemysłu ciężkiego i w nomenklaturze stanowiska ciągle funkcjonują w męskoosobowej formie.
Najwięcej kobiet na stanowiskach fizycznych znajdziemy w walcowni dużej: 22 panie są operatorami ciągu walcowniczego, 30 realizatorami produkcji, a 23 pracują na suwnicach.
Większość pań zatrudnionych w ArcelorMittal Poland może pochwalić się wykształceniem wyższym – 435, średnim wykształceniem legitymuje się 523 panie, a zawodowym – 135.
Z okazji święta trudno mówić o wieku. Najliczniejszą grupę stanowią panie w wieku pomiędzy 30 a 50 lat! Większość pracujących w ArcelorMittal Poland pań to kobiety dojrzałe, ze średnim stażem pracy 28,3 lat, choć najdłuższy staż wynosi 45 lat!

**

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet,
pragnę złożyć Wszystkim Paniom
pracującym w ArcelorMittal Poland
serdeczne życzenia.
Doceniamy rolę, jaką pełnicie w naszym środowisku,
a także to, że wspaniale łączycie pracę
z obowiązkami rodzinnymi.

Szanowne Panie,
Przyjmijcie ode mnie, od Rady Nadzorczej,
Zarządu i dyrekcji wykonawczej
serdeczne życzenia satysfakcji i radości
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Geert Verbeeck
prezes Zarządu
i dyrektor generalny
ArcelorMittal Poland


**