Kierunek: Muzeum Nowej Huty
Dodane przez Administrator dnia 01/02/2019 19:06:53
1 marca oddział „Dzieje Nowej Huty” Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum PRL-u połączą się tworząc Muzeum Nowej Huty. Jego siedzibą będzie dawne kino Światowid. Do końca lutego gotowe będą projekty jego odrestaurowania i dostosowania do potrzeb muzeum.
Formalnie łączą się Muzeum PRL-u i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które od 1 marca będzie się posługiwało nazwą Muzeum Krakowa. W praktyce Muzeum Nowej Huty będą współtworzyli dotychczasowi pracownicy obu nowohuckich instytucji, wnosząc do niego zarówno swą wiedzę i doświadczenia (Dzieje Nowej Huty działają od 2005 r., a Muzeum PRL-u od 2013 r.), jak i dwie perspektywy spojrzenia na dzielnicę: lokalną i bardziej ogólnopolską.
Nowohucki priorytet
Podczas grudniowego spotkania, zapowiadającego jubileusz 120-lecia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezydent Jacek Majchrowski powiedział, że priorytetem dla instytucji będzie teraz budowa Muzeum Nowej Huty. To ważne deklaracja, zwłaszcza że w bieżącym roku Nowa Huta świętuje swe 70-lecie.
Siedziba muzeum - dawne kino Światowid - wymaga zarówno remontu konserwatorskiego (budynek jest wpisany do rejestru zabytków), jak i dostosowania do potrzeb współczesnej instytucji kulturalnej. Sercem każdego muzeum jest też wystawa stała – dotychczas zarówno w Dziejach Nowej Huty, jak i Muzeum PRL-u mogliśmy oglądać jedynie ekspozycje czasowe.
Do końca lutego gotowy będzie komplet projektów budowlanych. Równolegle kończą się prace nad scenariuszem i projektem wystawy stałej oraz projektami aranżacji przestrzeni - zarówno tych ogólnodostępnych, jak i magazynów i biur. Finansuje jeMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To pakiet dokumentów niezbędny do tego, aby móc zabiegać o finansowanie projektu. Jego koszty szacowano wstępnie na ok. 50 mln zł, a Muzeum Krakowa zamierza szukać środków m.in. w funduszach norweskich.
W centrum wystawy Huta i mieszkańcy
Na projektami i scenariuszem wystawy stałej pracuje kilkudziesięcioosobowy zespół złożony z pracowników Muzeum PRL-u i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, przedstawicieli firmy MAE – Multimedia Art. & Education, która w październiku 2016 r. wygrała konkurs na opracowanie projektów, a także Ośrodka Karta.
W centrum wystawy stałej znajdzie się Nowa Huta i jej mieszkańcy. Tam, gdzie będzie to możliwe, także wydarzenia o znaczeniu ogólnopolskim zostaną pokazane na przykładzie Huty - np. stan wojenny poprzez pacyfikację strajku w Hucie im. Lenina, sylwetki nowohuckich ofiar, manifestacje rocznicowe. Nie zabraknie też opowieści o kombinacie.
Tłem wystawy będzie PRL, czyli historia instalacji systemu komunistycznego w Polsce, opowieść o filarach, na których oparta była władza komunistów, a także przełomowych z ogólnopolskiej perspektywy wydarzeniach politycznych, czy polskich miesiącach.
Ekspozycja nie będzie jednak miała wyłącznie politycznego charakteru. Równolegle do wspomnianej narracji prowadzona będzie druga – poświęcona życiu codziennemu mieszkańców oraz zachodzącym zmianom społeczno-obyczajowym.
Wprowadzeniem do wystawy będzie opowieść o Hucie przez hutą, czyli historii ziem, na których powstał kombinat i miasto, a jej pointą – teraźniejszość dzielnicy.
Przywrócić świetność Światowidowi
Podstawowym założeniem projektu architektoniczno-budowlanego jest przywrócenie świetności budynkowi dawnego kina. Twórcy projektu, nie chcąc ingerować w zabytkową strukturę budynku, postanowili umieścić wystawę stałą w dobudowanej, podziemnej części pod placem znajdującym się przed budynkiem. Także pod powierzchnia ziemi zostaną zlokalizowane muzealne magazyny.
Budynek zostanie odrestaurowany i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajdą się m.in. sala konferencyjna i sala wystaw czasowych, sklep muzealny oraz przestrzeń sąsiedzka, w której swoje projekty będą mogli realizować mieszkańcy. Na pierwszym piętrze zaplanowano m.in. czytelnię i audiotekę, sale warsztatowe, pomieszczenie naukowe i administracyjne. Będzie też można zajrzeć do serce dawnego kina – projektorni. W niedużej dobudowie na dachu (niewidocznej od strony ulicy) zlokalizowane zostaną: kawiarnia i kino letnie.
Podróż po dawnym kinie (na jego fasadę wróci neon) będzie więc dopełnieniem wystawy stałej, opowieścią o samym budynku oraz zapleczem niezbędnym do prowadzenia działalności naukowej, edukacyjnej, warsztatowej i wydawniczej.
Intensywne marzec w Muzeum Nowej Huty
Prace nad projektami dotyczącymi przebudowy prowadzone są równolegle z bieżącą działalnością instytucji, a marzec będzie w niej wyjątkowo intensywny.
W dniach 1-3 marca odbędzie się Weekend z Muzeum Nowej Huty, które zaprosi wówczas do darmowego zwiedzanie wystaw na os. Słonecznym („Osiedleni. Teatralne”), w Światowidzie („Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”, „Huta stanęła. Strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia – 5 maja 1988” i „Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie") oraz – po raz pierwszy – w schronie pod budynkiem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 na os. Szkolnym 37 („Stan zagrożenia”).
Ta ostatnia ekspozycja jest pierwszym elementem projektu Podziemna Nowa Huta. W ubiegłym roku wszedł on w etap realizacji, zapadła też decyzja, że będzie częścią Muzeum Nowej Huty. W 2019 r. planowane są prace w budynku i schronie na os. Szkolnym 22, gdzie będzie mieściło się centrum trasy turystycznej. Schron pod nowohuckim „mechanikiem” (w którym znajdziemy opowieść m.in. o instynktownej potrzebie ukrycia przed zagrożeniem, charakterystycznej zarówno dla zwierząt, jak i ludzi oraz najciekawszych budowlach schronowych na świecie) będzie można zwiedzać od 1 marca, zaś jego dopełnieniem będzie - do czasu oddania kolejnych lokalizacji - wystawa „Atomowa groza” w schronie pod Światowidem.
13 marca w Muzeum Nowej Huty odbędzie się wspólna prezentacja dwóch wydawnictw łączących się instytucji: piątego numeru rocznika „Światowid”, podsumowującego działalność Muzeum PRL-u i wydawnictwa towarzyszącego wystawie „Osiedleni. Teatralne”.
24 marca zespół Muzeum Nowej Huty zaprosi na finisaż ostatniej wystawy na os. Słonecznym, a już 27 marca na wernisaż pierwszej po połączeniu wystawy w Światowidzie, nowohuckiej odsłony cyklu ekspozycji jubileuszowych Muzeum Krakowa „przeMieszczanie”. Przygotowywana przez Marię Wąchałę-Skindzier i Macieja Mieziana wystawa „Nowohucianin" to próba zmierzenia się z nowohucką tożsamością, głównie przez pryzmat lat 90. i współczesnego miasta.
Kolej na: kombinat, Mistrzejowice, pomnik Lenina…
Tematem drugiej tegorocznej wystawy Muzeum Nowej Huty będzie kombinat. Trwają już także prace nad dwoma przyszłorocznymi ekspozycjami: o Mistrzejowicach oraz o dziejach i recepcji nowohuckiego pomnika Lenina. Muzeum Nowej Huty będzie też kontynuowało aktywności podejmowane dotychczas przez Dzieje Nowej Huty i Muzeum PRL-u - organizowało debaty, spotkania dla seniorów, spacery i konkursy, prowadziło lekcje muzealne i warsztaty dla najmłodszych.
Jak widać, w roku jubileuszu 70-lecia Nowej Huty prace w dedykowanym dzielnicy muzeum nabierają tempa i rozmachu.
(ał)


Budynek dawnego kina Światowid zostanie starannie odrestaurowany, a na jego dach powróci neon.