Zimowa pomoc dla bezdomnych
Dodane przez Administrator dnia 25/01/2019 09:10:33
Choć problem osób nie mających stałego „dachu nad głową” jest zdecydowanie całoroczny to właśnie zimą jest on najdotkliwszy. Podczas niskich temperatur częściej myślimy o bezdomnych i częściej również staramy się im pomóc. Często ta pomoc to telefon pod numer alarmowy 112 czy też telefon do Straży Miejskiej kiedy zaobserwujemy osobę potrzebującą pomocy – ten drobny gest może uratować czyjeś życie, nie bójmy się do wykonać!
Niskie temperatury to dla osób bez dachu nad głową poważny problem. Corocznie słyszymy o śmiertelnych ofiarach zimy. Wielu tych śmierci można było uniknąć gdyby ktoś zareagował i wezwał pomoc. Choć zdarza się, że osoby znajdujące się „na ulicy” są pod wpływem alkoholu nie zmienia to faktu, że zasługują na naszą uwagę i wsparcie! Nie ignorujmy ich!
Warto przy tej okazji przypomnieć jakie formy wsparcia proponuje bezdomnym miasto?
W okresie zimowym pomoc dla osób bezdomnych koncentruje się na zapewnieniu schronienia, odzieży, ciepłego posiłku oraz przeciwdziałaniu zamarznięciu i zaczadzeniu osób przebywających w przestrzeni publicznej. Gmina organizując pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. Aktualnie na terenie Krakowa działają co najmniej 22 organizacje udzielające pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym w różnej formie, m.in. Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Zgromadzenie Braci Albertynów, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem, Dzieło św. Ojca Pio, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Fundacja Po Pierwsze Człowiek, Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta oraz parafie. Udzielając pomocy osobom bezdomnym, MOPS współpracuje również z instytucjami: Policją, Strażą Miejską, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
Na terenie Nowej Huty (Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII i XVIII) funkcjonuje 5 placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom pozbawionym schronienia, które zapewniają łącznie 270 miejsc. Są to:
+ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc,
+ Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: noclegownia – 100 miejsc, schronisko – 80 miejsc (w tym 50 miejsc z usługami opiekuńczymi). Ze względu na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia przyjmowane są osoby bezdomne ponad limit 180 miejsc (w okresie zimowym uruchamianych jest dodatkowo 80 miejsc).
+ Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet w Krakowie, os. Krakowiaków 46 – 10 miejsc, placówka funkcjonująca corocznie od 1 listopada do 31 marca,
+ Wspólnota Emaus w Krakowie, ul. Czeczeńska 25 – 17 miejsc, działalność placówki nie jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
+ Małopolskie Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie, ul. Pysońce 12 – 8 miejsc dla osób opuszczających zakłady karne, działalność placówki nie jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Osoby nietrzeźwe, które nie zagrażają zdrowiu i życiu innych osób mogą być przyjęte w ogrzewalniach przy ul. Rozrywki 1 (10 miejsc) oraz przy ul. Wielickiej 44b (50 miejsc). Ponadto w Noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 19a funkcjonuje 8 miejsc interwencyjnych, w ramach których możliwe jest przyjęcie osób bezdomnych pod wpływem alkoholu. Osoby bezdomne w stanie znacznego upojenia alkoholowego, których zachowanie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przewożone są przez Policję i Straż Miejską do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1.
W każdej placówce dla osób bezdomnych istnieje możliwość wykonania zabiegów higienicznych i wymiany odzieży, otrzymania ciepłej herbaty, a w większości jest także możliwość przygotowania posiłku.
(ał)