Obchody Epifanii – Rekolekcje dla Krakowa i całego świata – ABY ŚWIAT POZNAŁ BOGA, KTÓRY JEST NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ
Dodane przez Administrator dnia 28/12/2018 20:15:00


Święty Wincenty Pallotti zapoczątkował uroczyste obchody oktawy Epifanii, których celem była modlitwa o jedność Kościoła i wspólna adoracja Dzieciątka Jezus. Po raz drugi pragniemy nawiązać do tej pallotyńskiej tradycji i przeżyć duchowe przygotowanie do Uroczystości Objawienia Pańskiego w Krakowie, w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, w dniach 3-6 stycznia 2019 roku. W tym roku hasłem rekolekcji dla Krakowa i całego świata będą słowa Pallottiego: „Aby świat poznał Boga, który jest nieskończoną Miłością”.
Uroczystość Trzech Króli, czyli Epifania, przypominająca objawienie się Nowonarodzonego Jezusa Mędrcom i pogańskiemu światu, stała się, zgodnie z myślą św. Wincentego Pallottiego, podstawowym świętem założonego przezeń Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pallotti organizował w pierwszej połowie XIX wieku święto Epifanii w jednym z największych kościołów Rzymu, gdyż cieszyło się ono tak wielką popularnością pielgrzymów. Sercem tej uroczystości była przykuwająca uwagę wszystkich, figura Dzieciątka Jezus, wyrzeźbiona – na prośbę Pallottiego – przez nieznanego artystę. Od 1836 roku na zakończenie uroczystości epifanijnych zawsze jeden z kardynałów podnosił w górę to Dzieciątko i błogosławił zebranych wiernych. Wielu pielgrzymów z wszystkich narodów i stanów, kapłanów z różnych części świata, biskupów i kardynałów doznało błogosławionych skutków tego uroczystego nabożeństwa w czasie wielu lat jego trwania.
Rekolekcjom przygotowującym i samej Uroczystości Epifanii będą przewodniczyć: bp Damian Muskus (biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej), ks. Piotr Pawliszcze (proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie), bp Andrzej Przybylski (biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ) oraz ks. Zenon Hanas SAC (przełożony Prowincji Chrystusa Króla).
Codziennie o godz. 18.00 będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta a po niej celebracja. W piątek sprawowana będzie liturgia greckokatolicka a w Uroczystość Objawienia Pańskiego oddanie czci Bożemu Dziecięciu. Figura Dzieciątka, będąca kopią tej z kościoła SS. Salvatore in Onda w Rzymie, zostanie przywieziona z prowadzonego przez Siostry Pallotynki Domu Dziecka w Rudniku.
Patronami tegorocznej Epifanii, zostali pallotyńscy Słudzy Boży: ks. Franciszek Bryja SAC, ks. Franciszek Kilian SAC, br. Paweł Krawczewicz SAC, ks. Norbert Jan Pellowski SAC, ks. Jan Szambelańczyk SAC i ks. Stanisław Szulmiński SAC.
Epifania będzie transmitowana przez Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM. Zapraszamy do udziału.
ks. Łukasz Gołaś SAC

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

+ 3 stycznia (czwartek)
Patroni dnia: Sługa Boży Ks. Franciszek Bryja SAC, Sługa Boży Ks. Franciszek Kilian SAC
Prowadzący: bp Damian Muskus
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej
18.00 Msza Święta z kazaniem
19.00 Celebracja

+ 4 stycznia (piątek)
Patroni dnia: Sługa Boży Br. Paweł Krawczewicz SAC, Sługa Boży Ks. Norbert Jan Pellowski SAC
Prowadzący: ks. Piotr Pawliszcze
Proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie
18.00 Msza Święta (liturgia grekokatolicka)
19.00 Celebracja

+ 5 stycznia (sobota)
Patron dnia: Sługa Boży Ks. Jan Szambelańczyk SAC, Sługa Boży Ks. Stanisław Szulmiński SAC
Prowadzący: bp Andrzej Przybylski
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej
18.00 Msza Święta z kazaniem
19.00 Celebracja

+ 6 stycznia (niedziela)
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Prowadzący: ks. Zenon Hanas SAC
Przełożony Prowincji Chrystusa Króla
18.00 Msza Święta z kazaniem (oddanie czci Bożemu Dzieciątku)