GOSPODARKA MOGILSKICH CYSTERSÓW
Dodane przez Administrator dnia 24/11/2017 19:49:37
Stowarzyszenie "Nasza Przeszłość - Nasze Dziedzictwo" zaprasza na wykład dr Agnieszki Baran pt. "Gospodarka Opactwa Cystersów w Mogile w epoce średniowiecznej i wczesnonowożytnej". Prelegentka jest absolwentką Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Rajmana przygotowała rozprawę doktorską właśnie na temat gospodarki Cystersów z Mogiły. Opowie o tym, jak wyglądały podwaliny gospodarcze Zakonu, jaki Cystersi posiadali majątek i jak nim dysponowano. Wykład odbędzie się 26 listopada o godz. 17.15, w Mogile (w kaplicy akademickiej).
Wydarzenie odbywa się w ramach Małopolskiej Akademii dziedzictwa, objętej patronatem Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego. Jest to cykl wykładów-warsztatów, skierowanych do lokalnych społeczności Małopolski. Podczas tych spotkań poświęcamy czas historii małych miast, wsi, poszczególnych dzielnic metropolii. W Małopolsce każda osada ludzka posiada długowieczną historię, sięgającą wczesnego średniowiecza, a wiadomości o jej losach pozostają ukryte na kartach rękopisów i uczonych ksiąg. Członkowie Stowarzyszenia chcą wydobyć je z mroków i pokazać mieszkańcom, nieświadomym stąpania po śladach minionych stuleci.
Stowarzyszenie "Nasza Przeszłość - Nasze Dziedzictwo" powstało z pasji do historii. Jego misja to popularyzacja wiedzy o przeszłości, a szczególnie dziejów lokalnych Małopolski, jej społeczności i dziedzictwa kulturowego.
(f)