Po stu latach
Dodane przez Administrator dnia 31/10/2017 19:32:43
Prace remontowe Cmentarza wojennego nr 390 – Mogiła poprzedziły badania archeologiczne. Wykopaliska potwierdziły przypuszczenia, że cmentarz miał inny obrys oraz nieco krótsze i szersze pola grobowe. Archeolog odkrył jego granice, co zostało zaznaczone na północnej stronie kolorem klinkieru w obecnie istniejącej nawierzchni. Przywrócono oryginalne rozmiary pól grobowych w ich pierwotnej lokalizacji. W 1917 roku cmentarz wojskowy znajdował się około 30 cm poniżej dzisiejszej posadzki. Współczesna nawierzchnia cmentarza wojennego łączy istniejące brukowane ścieżki. W gabionie pod tablicą informacyjną znajduje się część oryginalnych kamieni z wapienia łupanego, które wyznaczały pola grobowe.
Teren cmentarza wojennego był zasypany warstwą ziemi dochodzącą w niektórych miejscach do grubości 70 cm. Obniżenie poziomu cmentarza pozwoliło zakonserwować ścianę pomnikową, która ma około sto lat. W jej centrum znajduje się krzyż wykonany
z tynku romańskiego, który pozostał oryginalny, ze względu na dobry stan zachowania, ale widoczne są na nim ślady patyny. Na pozostałych częściach ściany założone zostały nowe renowacyjne tynki z zastosowaniem kruszyw występujących w tynku romańskim, który pierwotnie pokrywał zabytkową ścianę. Warto zwrócić uwagę na fakturę nowych tynków groszkowanie, drapanie, które są zamknięte na krawędziach szlakiem krakowskim. Ścianę wieńczy daszek z dachówki karpiówki oraz podpierające go drewniane, rzeźbione konsole odtworzone zgodnie z historycznymi, zniszczonymi elementami. Odtworzone zostały słupki ogrodzeniowe oraz czapki porucznika armii austrowęgierskiej spoczywające na wieńcach dębowych przeplatanych gałęziami lauru. Rzeźby te zostały wykonane w technice betonu architektonicznego z zastosowaniem kruszyw i faktur, które występowały pierwotnie
na ogrodzeniu cmentarza.
Poświęcenie tego fragmentu cmentarza parafialnego przewiduje się
1 listopada 2017 r. Całość kosztów związanych z pracami renowacyjnymi pokryło Opactwo Cystersów w Mogile oraz parafia św. Bartłomieja w Mogile.
o. Wincenty Zakrzewski OCist