FOTOHISTORIE
Dodane przez Administrator dnia 06/04/2006 19:42:50
Wspólnie z Adamem Gryczyński, kierownikiem Foto-Galerii NCK, kontynuujemy publikację historycznych zdjęć z terenów, na których zbudowano Nową Hutę i kombinat metalurgiczny.
Dzisiaj zamieszczamy zdjęcie z 1951 roku z domowego archiwum pana Stefana Żelichowskiego, jakie do nas dotarło za pośrednictwem pana Antoniego Łapajerskiego, za co obu tą drogą serdecznie dziękujemy. Przedstawia ono zakonników z klasztoru OO. Cystersów w Mogile. W pierwszym rzędzie w samym środku stoi opat mogilski - o. Augustyn Ciesielski. W czasie, gdy robiono to zdjęcie, nieopodal wznoszono pierwsze budynki na nowohuckich osiedlach. Fotografia nabiera szczególnej wymowy, gdy uświadomimy sobie, że cystersów do Mogiły sprowadził biskup Iwo Odrowąż już w 1222 r. Cystersi, oprócz praktyk religijnych, zajmowali się tu przez całe wieki przemysłem, rzemiosłem, uprawą ziemi i przetwórstwem płodów rolnych. Byli także pionierami hutnictwa i górnictwa, a w Mogile jako pierwsi wprowadzili budowle z cegły. Nastąpiło to przeszło siedemset lat przed narodzinami Nowej Huty, której budowniczowie - przynajmniej w pierwszym okresie - posługiwali się również cegłą gotycką pochodzącą ze zniszczonego Wrocławia, co mogliśmy zobaczyć na ubiegłorocznej wystawie fotografii z 1949 r. Stanisława Senissona w NCK.
(f)


Wszystkich, którzy dysponują zdjęciami sprzed lokacji Nowej Huty w 1949 roku, a dotyczącymi terenów, na których ją zbudowano, Adam Gryczyński prosi o kontakt: e-mail: gryczynski@poczta.onet.pl lub telefoniczny: 012-644-07-71.