Dla pracowników spółek serwisowych, wydzielonych z dawnej HTS GWARANCJE ZATRUDNIENIA
Dodane przez Administrator dnia 23/03/2006 22:06:57
W ubiegły czwartek, 16 marca br., w Katowicach podpisane zostało porozumienie socjalne, zgodnie z którym wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółkach ze 100% udziałem Mittal Steel Poland (z wyjątkiem członków zarządów) uzyskują gwarancję zatrudnienia od 1 października br. do grudnia 2009 roku.
Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z zawartym porozumieniem, jeśli naruszona zostanie gwarancja zatrudnienia, pracownikowi przysługiwać będzie jednorazowa odprawa, w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pozostających do końca 2009 roku i średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli gwarancja zatrudnienia zostanie naruszona po 31 grudnia 2008 r., odprawa wynosić będzie w każdym wypadku 12 średnich wynagrodzeń. Uzgodniono również, że przypadku upadłości spółki lub jej likwidacji, pracownicy w niej zatrudnieni znajdą pracę w Mittal Steel Poland lub innych spółkach zależnych. Przewidziano także sytuację, w której nastąpią zmiany własnościowe w spółkach zależnych (np. gdy większość na zgromadzeniu wspólników uzyska inwestor spoza grupy kapitałowej Mittal Steel Poland) – w takich sytuacjach pracownicy spółki również zachowają swoje uprawnienia do końca 2009 roku.
Gwarancje zatrudnienia objęły ponad tysiąc pracowników spółek wydzielonych z dawnej Huty im. Sendzimira. W całej „grupie serwisowej” pracuje ok. 3,6 tys. osób – większość w spółkach wydzielonych z dawnej Huty Katowice. W wykazie krakowskich spółek objętych porozumienie znalazły się także „Stal-Handel” i Zakład Automatyzacji HTS.
(f)