[2020.05.15] CZYNSZ W GALERII HANDLOWEJ
Dodane przez Administrator dnia 22/05/2020 15:52:46
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Najmuję część dużego budynku w ogromnej galerii handlowej na działalność kosmetyczno-fryzjerską. Zatrudniam czworo pracowników. W zasadzie cała galeria jest zamknięta, w tym i moja w niej działalność. Czy mogę domagać się od właściciela budynku obniżenia czynszu?
Nawet więcej – można go w ogóle nie płacić. Zgodnie z treścią art. 15ze ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. "O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" (...), Dz. U. z 2020 r., poz. 568, "w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy)". Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli na podstawie wprowadzonych obostrzeń nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w budynku wynajmującego (galerii handlowej), to wynajmujący nie realizuje wobec pana swojego świadczenia rzeczowego (udostępnienie lokalu), a prowadzący nie realizuje wobec niego swojego świadczenia pieniężnego (zapłata czynszu). Wedle ust. 2 ww. przepisu, "uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty". Na podstawie art. 15ze ust. 3 ww. ustawy, "postanowienia wskazane w ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie określone w ust. 2 - od dnia zniesienia zakazu".
Z ostatniej chwili:
Wiadomo, że w kolejnym etapie „odmrażania” życia społecznego i gospodarczego z dniem 4 maja br. galerie zostały częściowo otwarte i Ci przedsiębiorcy którzy wznowili swoją działalność powinni przedłużyć swoje umowy i opłacać czynsz na dotychczasowych warunkach. Natomiast Ci przedsiębiorcy co mają nadal zakaz prowadzenia działalności mogą nadal nie płacić czynszu.
(sp)