[2019.07.05] Oświadczenie woli za wspólnotę
Dodane przez Administrator dnia 05/07/2019 20:24:54
Art. 21 pkt 2 - "Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenie woli za wspólnotę mieszkaniowa składają przynajmniej dwaj jego członkowie". Co to oznacza, czego dotyczy, jak jest realizowane?

Oświadczenie woli to oświadczenie mające na celu wywołanie skutku prawnego. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej to oświadczenie, z którego wynikają zobowiązania wspólnoty, a więc przede wszystkim umowy, zlecenia, zamówienia, porozumienia i inne zobowiązania. Kodeks cywilny art. 60 i dalszy mówi na ten temat m.in., że: Art. 60 Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym równiez przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Art. 61 Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. A zatem oświadczenie woli może być wyrażone zarówno w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty, czy nośników elektronicznych, a także w formie ustnej, a nawet gestem jednoznacznie rozumianym.
(sp)