[2019.02.08] Rok pamięci
Dodane przez Administrator dnia 08/02/2019 20:03:29
Ten rok będzie ważny dla naszej historycznej pamięci. Będą wspominane rocznice wydarzeń, które miały istotny wpływ na to, jaka dzisiaj jest Polska.
We wrześniu tego roku wspominać będziemy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – 1 września przypomnimy napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, a 17 września napaść bolszewickiej Rosji na nasz kraj. Bieżący rok, to także rok 70-lecia rozpoczęcia budowy Nowej Huty. W czerwcu wspominać będziemy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (w tym również do Mogiły). To w tamten, czerwcowy dzień, Jan Paweł II wygłosił w Mogile swoją chyba najpiękniejszą homilię o ludzkiej pracy. I jeszcze jedna rocznica – może najmniejsza (jeśli chodzi o znaczenie), ale także dla Nowej Huty istotna – w kwietniu, 40 lat temu, w Nowej Hucie zawiązana została pierwsza nowohucka antykomunistyczna grupa opozycyjna – Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy, która przywracała pamięć słynnej obrony krzyża w Nowej Hucie w roku 1960 i wydawała podziemny miesięcznik „Krzyż Nowohucki”. Z kolei 30 lat temu, w czerwcu 1989 roku, odbyły się pamiętne, częściowo wolne wybory, które zapoczątkowały zmianę systemu politycznego w Polsce.
Na pewno w tym roku będziemy te wydarzenia przypominać. Bo – jak powiedział kiedyś Józef Piłsudski – Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.
Jan L. FRANCZYK